Kiến thức trồng cây

Tổng hợp các mẫu Terrarium, tiểu cảnh sen đá, xương rồng

Terrarium là các tiểu cảnh trồng cây trong bình thủy tinh, đây là xu hướng chơi rất nổi trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay