Kiến thức trồng cây

Ươm thử hạt giống Sen đá xem có nảy mầm hay không ?

Mình từ trước đến giờ thường chỉ nghe Sen đá nhân giống bằng lá và cành, còn hạt thì rất kém.

Để kiểm nghiệm vấn đề này mình đã thử nghiệm ươm thử hạt giống Sen đá trong 1 tháng, các bạn theo dõi qua video nhé

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Call Now Button